Missie

Met de opwarming van de aarde verandert ook ons groen. Planten bloeien ineens in de winter en uitheemse planten laten zich zien op plaatsen waar ze eerder niet voorkwamen.

Zoals de wereld verandert, probeert het team van Prins Groenbeheer mee te bewegen.

Ecologisch

Pier Prins waakt over invasieve exoten, zoals de Japanse Duizendknoop en de reuzen berenklauw. Dit zijn planten die hier van nature niet voorkomen, maar zich steeds vaker laten zien in ons straatbeeld. Pier onderhoudt zijn actuele kennis over flora en fauna om bovengenoemde exoten aan te pakken of bestrijden op een natuurvriendelijke manier.

Prins Groenbeheer gebruikt geen gif om onkruid te bestrijden, Pier Prins zet in op een machine die onkruid stoomt. Prins Groenbeheer gebruikt daarnaast steeds meer elektrisch machines met accu.

Verder denkt Pier Prins graag met u mee over een bloemrijke en gevarieerde tuin, voor de instandhouding van bijen en andere insecten.

Veiligheid

Alle machines die Prins Groenbeheer gebruikt zijn NEN-gekeurd en wij zijn VCA-gecertificeerd.